Utbildningar
personlig assistent

Kunskap och trygghet i sin roll som personlig assistent är grunden för att både du som assistent och kunden ska trivas. Vi erbjuder olika utbildningar för de personliga assistenter som arbetar hos oss, vissa är obligatoriska, andra är frivilliga.

Hur mycket utbildning du kommer få beror mycket på din kunds situation, men vi har ett minimum krav på 3 utbildningar per år.

Som personlig assistent är det du som varje dag gör det stora jobbet ute hos kunden. En viktig förutsättning för ett gott resultat och ett arbete som du trivs med är kunskap och trygghet. Hos oss får du mycket utbildning som stärker dig i din roll som personlig assistent.

utbildning personlig assistent

Utbildningar

Assistentutbildning steg 1

Kursen är obligatorisk för alla assistenter anställda hos Carelli assistans. Kursen syfte är att ge assistenter en grundläggande kunskap om rollen som anställd och personlig assistent hos Carelli assistans. Efter genomförd utbildning ska assistenten ha kännedom om arbetet som personlig assistent och en förståelse för förhållandet mellan assistent och kund. Vidare ska assistenten ha förståelse för sin egen roll i arbetsmiljöarbetet. Assistentutbildning steg 1 ger också en inblick i lagstiftningen bakom personlig assistans.

Assistentutbildning steg 2

Kursen är obligatorisk för alla assistenter anställda hos Carelli assistans. Kursen syfte är att ge assistenter en fördjupad kunskap om rollen som personlig assistent och anställd hos Carelli assistans. Efter genomförd utbildning ska assistenten ha en mycket god kunskap om arbetet som personlig assistent och en djupare förståelse för förhållandet mellan assistent och kund. Vidare ska assistenten se arbetsmiljöarbetet i ett helhetsperspektiv. Assistentutbildning steg 2 ger också fördjupade kunskaper i lagstiftningen bakom personlig assistans

Arbetsledarutbildning

Kursen är obligatorisk för alla arbetsledare anställda hos Carelli assistans. Kursen syfte är att ge arbetsledaren kunskap i arbetet att leda en assistentgrupp. Efter genomförd utbildning ska arbetsledaren ha en god kunskap i Carelli assistans rutiner och administration, arbetslagstiftning och arbetsmiljö. Vidare ska arbetsledaren se organisationen i ett helhetsperspektiv. Assistentledarutbildningen ger också en inblick i ledarskapsteorier.

Första hjälpen

Alla medarbetare hos Carelli Assistans ska ha en giltig utbildning inom första hjälpen. En utbildning är giltig i två år. Har du redan giltig kompetens från annan arbetsgivare så behöver du inte gå denna utbildning

Brandutbildning

Brandutbildning är obligatorisk för alla personliga assistenter. Här får du lära dig brandsäkerhet, släcka eld med brandsläckare, samt hur ni ska utrymma kunden vid en ev brand.

Kundanpassade utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar utefter kundens situation, te x för att bredda er kunskap om kundens funktionsnedsättning.

X
X