Transparensredovisning

Basfakta

Carelli Assistans utför personlig assistans till vuxna personer och barn med funktionsnedsättning. Carelli Assistans AB har ca 140 kunder och har per oktober 2020 en rullande årsomsättning om ca 200 miljoner kronor och betalar varje månad ut lön till ca 700 anställda.

Kvalitet

Vi arbetar med vårt kvalitetsarbete enligt vårt dokumenterade kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framtaget enligt SOSFS 2011:9. Vi tar också varje år fram en kvalitetsrapport.

Läs gärna 2019 års rapport här.

Medarbetare

Carelli Assistans har kollektivavtal och är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och har ca 700 anställda varav de allra flesta arbetar som personliga assistenter. Utöver dessa arbetar just nu 13 tjänstemän i företaget med att styra och leda den dagliga verksamheten. Inom företaget finns såväl undersköterskor och beteendevetare som ekonomer. I de fall kunder har behov av specifika specialistkompetenser rekryteras också personal med speciellt anpassad sådan.

Total sjukfrånvaro 2019 (både korttids- och långtidsfrånvaro): 5,8%

Ägare och styrelse

Bolagets styrelse bestående av Fredrik Carlsson, John Carlsson och Cecilia Falkeborn är också samma personer som äger bolaget och som dessutom alla tre arbetar aktivt och operativt i företaget.

För mer information om befattningshavare och ekonomisk ställning se nedanstående länk.

https://www.allabolag.se/5569098063

Kontaktuppgifter

Carelli Assistans AB

Adress:
Bagaregatan 23, 2 tr
611 31 Nyköping

Kontaktperson: Fredrik Carlsson (VD)
Telefon: 0770- 17 60 30
Mail: info@carelli.se

Våra grundtankar

Det är alltid kundens personliga assistans
I och med är det också alltid kunden som bestämmer över assistansen och hur den ska vara.
Personlig assistans är avgörande i kundens liv.
Som assistansbolag ska vi alltid stå upp för och skydda våra kunders rätt till assistans samt utveckla den till det bättre.
Vi är ett familjärt assistansbolag
Vi ska vara tillgängliga och lyhörda med ett personligt bemötande. Då lär vi känna kunderna och hur var och föredrar sin assistans.
Kund, assistenter och assistansbolag
Med samarbete och kommunikation hjälper vi varandra och tillsammans kan vi skapa en personlig assistans som är riktigt bra.
Nöjda och trygga personliga assistenter
Assistenter som trivs har utrymme till att lägga större fokus på sin kund.
X
X