Försäkringskassans regleringsbrev 2017

I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 ersätter regeringen formuleringen ”verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” till ”motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande

Share
Google maps nya funktion – Rullstolsanpassning

Google maps har lanserat en funktion som gör att du enkelt kan se om restaurangen är rullstolsanpassad. Att använda funktionen är enkelt. Gå in på google maps och välj den

Share
Bank-id för att signera tidrapport

Under hösten kommer våra rutiner kring signering av tidrapporter ändras. I fortsättningen kommer alla tidrapporter behöva signeras med bank-id. Detta beror på nya regler som Försäkringskassan inför från årsskiftet. Har

Share