Senaste Nytt


Våra grundtankar

1. Det är kundens personliga assistans. I och med är det också kunden som bestämmer

2. Assistansen är avgörande för att kunden liv ska fungera. Vi som assistansbolag ska på alla sätt skydda och förbättra kundens assistans.

3. Vi arbetar med nära och personliga kontakter. Då kan vi bäst lära oss hur kunden vill ha din personliga assistans. Det ger också trygghet och är givande för alla parter.

4. I en personlig assistans är vi tre olika parter, kund, assistent och assistansbolag. Carelli ska förebygga samarbete och kommunkation så vi alla kan utveckla assistansen till det bättre.

5. Trygga, nöjda och glada assistenter kan bättre fokusera på kunden.


assistansbolag stockholm

Personlig Assistans
Ett personligare assistansbolag

Vi är ett familjeföretag och assistansbolag som är kända för vårt stora personliga engagemang och en nära kontakt med dig som kund, där ditt förtroende är det viktigaste. Vi vet att våra kunder är beroende av personlig assistans för att kunna leva ett liv som alla andra. För att kunna jobba, ägna sig åt fritidsintressen, ta hand om sitt egna hem och leva som vem som helst.

ARBETA SOM

PERSONLIG ASSISTENT!

Som personlig assistent jobbar du med att underlätta vardagen för någon med en funktionsnedsättning. Det som funktionsnedsättningen sätter stopp för, det som många tar för givet, det gör du som personlig assistent möjligt.

Kontakta oss